எம்மைபற்றி

ஐரோப்பாவில் முதல்தமிழ்தொலைக்காட்சி1996  ,மலரும் மாலைகள் FM தமிழ் வானொலி  முதல் 1992 மலரும்ஆரம்பம். 1.புதியமலர்கள்.2.பேசும்கிளிகள். 3.குறளும் குழந்தைகள் 4.சிறுவர்கள்புதியமலர்கள் பாடல்கள் இறுவட்டு 5.300 மேற்பட்ட விடுதலைப்பாடல்கள்  இன்னும் தொடர்கிறது எமது தமிழ்ப்பணி

WordPress database error: [Unknown column 'wp_comments.comment_ID' in 'field list']
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_comments.comment_ID FROM wp_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 11 AND comment_parent = 0 ORDER BY wp_comments.comment_date_gmt ASC, wp_comments.comment_ID ASC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *